Tillgänglighetsredogörelse

Sociala medier i Malmö stad är en handbok för hur  Malmö stad ska arbeta med sociala medier. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Malin uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbtjänsten? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten? 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från sociala medier i Malmö stad i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till fanny.palm@malmo.se 

Tillsyn 

 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 

Bristande förenlighet med lagkraven :

  • Koden följer inte html-standarden korrekt. Det gör att sidan kan fungera sämre i vissa webbläsare. 
  • Alternativtext kan saknas för enstaka bilder.  
  • Länkar skiljer sig inte från vanlig text med mer än bara färg. 
  • Ikoner för sociala medier beskrivs inte. Det gör att dessa inte kan tolkas av vissa hjälpmedel och därför blir svåra att använda.  
  • Sökfunktionen saknar ledtext associerad till inmatningsfältet. 
  • Innehåll som visas vid mouse over på delningslänkar för sociala medier visas inte till exempel vid tangentbordsnavigering. 
  • Det saknas en länk för att hopa över navigationen för användare som navigerar med tangentbord. 
 

Konstaterade brister beräknas vara åtgärdade senast vid årsskiftet 2020/21. 

Hur vi testat webbtjänsten 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB. 

Senaste bedömningen gjordes den 14 september 2020. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 september 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar