#riktlinjer

Förutsättningar för att starta ett konto

När du skapar ett konto i sociala medier som medarbetare i Malmö stad ska kontot följa Malmö stads riktlinjer och hanteras på ett professionellt sätt. Innan du startar ett konto är …

Riktlinjer: Det här gäller för ett konto i Malmö stads regi i sociala medier

För att starta ett konto Du ska alltid ha din chefs godkännande för att starta ett konto i sociala medier. Rådgör även med din kommunikationsavdelning. Formulär/Checklista – fyll i och skicka till …

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Nedan riktlinjer är politiskt antagna motsvarande det som idag är demokratiberedningen. Dessa riktlinjer har kompletterats med praktiska riktlinjer som ska följas, läs dessa här >> Detta gäller för ett konto …

SKL: Riktlinjer för närvaro i sociala medier

Det är fritt fram för kommuner, landsting och regioner att twittra och använda andra sociala medier. SKL har tagit fram ett förslag till checklista/riktlinjer för de som vill använda dessa …

E-delegationen: riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas. Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett …

Datainspektionen: Personuppgifter i sociala medier

Allt fler myndigheter och organisationer använder sig av sociala medier. Denna användning kan innebära att personuppgifter behandlas, vilket i sin tur innebär att organisationerna måste se till att följa dataskyddsförordningen, …