#regler

Privat, personlig, professionell

Att använda sociala medier som privatperson respektive i yrkesrollen Det är positivt att Malmö stads medarbetare använder sociala medier som privatpersoner. Att använda sociala medier för privatbruk är ett utmärkt sätt …

Riktlinjer: Det här gäller för ett konto i Malmö stads regi i sociala medier

För att starta ett konto Du ska alltid ha din chefs godkännande för att starta ett konto i sociala medier. Rådgör även med din kommunikationsavdelning. Formulär/Checklista – fyll i och skicka till …