#mål

Ge värde – vad är ditt syfte och mål?

Sociala medier är inget du ska befinna dig i som verksamhet bara för att "man borde", eller för att alla andra gör det. Innan du kliver ut i sociala medier …

Planera – hur ska du arbeta med kontot?

Ansvar och roller Utse alltid någon som är huvudansvarig för att sköta varje konto du/ni skapar. Det betyder inte att det endast är huvudansvarig som ska jobba med kontot men i …