Linkedin

Klarspråk

Som myndighet ska vi kommunicera på klarspråk, vi ska skriva enkelt och tydligt. Det betyder att meningar ska vara korta, du ska undvika svåra ord och skriva ut förkortningar. Dela upp …

Malmö stads sida på LinkedIn

Malmö stad har en stadsövergripande LinkedInsida för arbetsgivarvarumärket Malmöstad, som används för att kommunicera om staden, våra yrken och satsningar med syftet att stärka stadens arbetsgivarvarumärke.Denna sida används för att …