#diarieföring

Diarieföring och registrering – ska det göras?

Allmänna handlingar och diarieföring När en myndighet har kontakt med utomstående via sociala medier blir det, precis som all annan kommunikation, allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte till någon del är …