Så gör du vid uthängning eller personangrepp

Det händer att Malmö stads medarbetare blir uthängda, kränkta och/eller hotade i sociala medier på olika sätt. Det kan vara telefonsamtal som spelas in och läggs ut på sociala medier, mejl i tjänsten som skärmdumpas och publiceras i sociala medier, utdrag från tjänsteskrivningar eller inlägg i sociala medier som publiceras.

Sådana handlingar syftar till att kränka medarbetaren, och det förekommer ofta personangrepp och ibland hot i samband med inläggen. Inte sällan uppmuntrar inläggen till trakasserier av medarbetaren, så väl där inlägget publiceras som i hens egna sociala mediekanaler och även ibland i hemmet, på arbetet eller via telefon.

Om du drabbas av detta – kontakta din chef. Om du har en kollega som är utsatt, följ tipsen nedan.

Så här stödjer du en utsatt kollega eller medarbetare

Börja med att kontakta din kommunikationsavdelning och be om hjälp med mediebevakning så att ni tillsammans kan få en helhetsbild av hur spridd och omfattande uthängningen är.

  1. Bevissäkra – ta skärmdumpar och se till att du har minst ett vittne till skärmdumparna.
  2. Anmäl kränkande och olagliga inlägg till sociala mediekanalen där inlägget förekommer, t.ex. Twitter eller Facebook.
  3. Gå inte i försvar eller till motattack. Det leder oftast bara till att kränkningarna och hoten blir värre.
  4. Det är bra om någon annan tar över den utsatta personens privata konton ett tag, om hot och kränkningar sker i dessa kanalerna. På så sätt slipper den utsatta personen och hens nära och kära att läsa alla kränkningarna och hoten. Det är lättare för någon oberoende att läsa, radera, anmäla till sociala medieföretaget etc.
  5. Polisanmäl vid behov. Att anmäla till polisen är ett viktigt steg även om du inte upplever att det kommer leda någonstans. Med en polisanmälan visar du att du inte accepterar det som hänt.
  6. Begär avindexering i sökmotorer. Om det finns sökresultat på t.ex. Google som är kränkande, kan du skicka in ett önskemål om att sökvägen tas bort. Läs mer 

Om du inte får nån hjälp av polisen, kan du få upprättelse på civilrättslig väg. Institutet för juridik och internet kan ge dig gratis hjälp vid utredning och juridisk process.

Lämna ett svar