Så bemöter du negativ kritik

Några enkla tips är:

  • Agera snabbt
  • Be någon annan läsa och tolka
  • Agera inte i panik
  • Svara aldrig i affekt
  • Undvik försvarsläge
  • Var personlig
  • Använd enkelt språk
  • Var saklig och tydlig
  • Var transparant
  • Undvik ironi och raljerande

Här kan du ta del av en matris som är enkel att följa för att veta hur du ska agera när du hamnar i en situation att behöva bemöta negativ kritik:

Lämna ett svar