Så bemöter du en rättshaverist

Vad är rättshaveristiskt beteende? Rättshaverister brukar ställa aggressiva och upprepade krav, komma med dramatiska anklagelser, ha en verklighetsuppfattning som skiljer sig från andras och har ofta svårt att förstå hur andra tänker. Haverister lever i ett nu där gamla oförrätter fortfarande är helt aktuella, vilket gör att kampen fortsätter i det oändliga och tar över personens liv. Några typiska beteenden för en rättshaverist är t ex långa berättelser, brev skrivna med versaler och understrykningar, de begär ut massor med handlingar, skickar massor med mejl och skrivelser.

Psykologen Jakob Carlander menar att rättshaveristiskt beteendet återspeglar psykisk ohälsa. Orsakerna finns hos individen snarare än i den omvärld som anklagas. Där andra ser en omständlig och aggressivt påträngande person, där ser den andre sig själv som en noggrann och uthållig person i kampen för rättvisa.

Att kämpa för sin rätt och rättighet är inte ett onormalt eller stört beteende, men när det gäller en rättshaverist har det mist rimliga proportioner.

Så här bemöter du en rättshaverist

Sociala medier har blivit en arena för en del rättshaverister, eftersom det går att skriva till och nå många myndigheter på ett enkelt sätt. Men det rättshaveristiska beteendet går inte att förebygga genom att uppträda extra tillmötesgående eller bemöta med logik och förnuft. Istället gäller det att fokusera på rättshaveristens emotionella situation. Det finns inga enkla lösningar för att bemöta en rättshaverist men några råd och tips är:

  • Tydlighet – var inte extra tjänstvillig, det bidrar till otydlighet. Svara inte på allt i haveristens långa skrivelser, bara på det du måste. Var försiktigt med socialt småprat – det kan lätt missförstås.
  • Lågaffektivt bemötande – d.v.s. behåll lugnet inför aggressiva angrepp, gå inte in i konflikten.
  • Håll löften och dokumentera – haverister är nitiska, och brutna löften kan späda på det aggressiva beteendet
  • Låt hen få sista ordet – haverister har ofta starkt behov av att få avsluta med något kritiskt. Men ta bort kränkande kommentarer och polisanmäl hot.
  • Acceptera – dessa personer finns och även de har rätt till ett värdigt bemötande. Låt rättshaveristen göra det hen har rätt till, t ex överklaga, anmäla, spela in samtal, skriva inlägg m.m. Men ger lagen dig rätt att säga nej och det verkar vettigt -säg nej. Skaffa i förväg en beredskap hur ni ska agera i verksamheten.
  • Var flera – ta stöd av varandra, var inte ensam i att svara om det blir för tungt

Lämna ett svar