Relation – var rädda om varandra

För en dialog, inte en monolog. Det är omöjligt att bygga relationer genom att bara informera om saker och ting.

För diskussion på intressanta och relevanta ämnen. Låt Malmöborna lära känna dig och din verksamhet. Det är det som kommer göra att de kommer vilja dela med sig av sina erfarenheter, tankar och synpunkter. Låt Malmöborna komma till tals. På så sätt kommer din kommunikation upplevas som ett mervärde.

Genom att föra en aktiv och öppen dialog skapar du förutsättningar för delaktighet och engagemang. Precis som när du umgås med dina vänner är det viktigt att du anpassa dig till tonaliteten i sociala medier. Vi har två öron och en mun för att vi ska kunna lyssna dubbelt så mycket som vi pratar.

  • tänk på att ha ett ledigt språk/tonalitet, var personlig men inte privat
  • kommunicera, ställ öppna frågor, var relevant, engagera människor
  • håll en öppen attityd gentemot andra användare
  • visa samma hänsyn som du skulle vilja att andra visade dig
  • försök förstå kanalen
  • lyssna och lär. Ta tillvara på det engagemang som finns bland användarna. Försök att kanalisera det inom den befintliga verksamheten.
  • tänk gärna på att all kommunikation ska genomsyras av Malmö stads värdegrund; respekt, kreativitet och engagemang

Om det blir fel

Som i alla relationer kan det ibland bli fel. Det är inget att vara orolig för så länge man är ödmjuk och har en förlåtande inställning. Ärlighet varar längst. Var snabb att erkänna om du/ni gjort fel och rätta till det så fort som möjligt. De sociala medierna är bra på att förlåta när dem du kommunicerar med ser att du är uppriktig och ärlig. Läs mer om att bemöta negativ kritik.

Lämna ett svar