Att tänka på – Youtube

YouTube är världens näst största sökmotor. Sökmotorer används ofta av användare för att få ett intryck och en uppfattning om något. Men YouTube är även en social kanal, med sociala element så som kommenterings- och gillafunktion, samt att man kan följa/prenemurera på olika YouTube kanaler.

En YouTube-kanal

Det finns ingen anledning för Malmö stad att ha flera YouTube-kanaler. Med EN YouTube kanal kan Malmö stad på ett mer aktivt sätt etablera en bra närvaro på Youtube.

Det går bra att skapa egna underkategorier i det Malmö stad övergripande YouTube-kontot.

Kontakta mikael.hellman@malmo.se om du vill lägga upp material på Malmö stads YouTube-kanal.

Undantag

Om du ser behov av att använda YouTube som en social kanal och har för avsikt att arbeta aktivt med din närvaro där – dvs. att inte endast använda det som ett sätt att tillgängliggöra filmer och sprida i andra kanaler så går det bra att starta en egen YouTube kanal. Gör detta i dialog med mikael.hellman@malmo.se

Om det visar sig vid Malmö stads årliga uppföljning att din YouTube-kanal trots allt inte får en social effekt med engagemang och interaktion, kommer du få en uppmaning att stänga ner kontot och lägga över materialet på Malmö stads huvudkonto på YouTube.

Verksamheter som har beslut från kommunstyrelsen om eget dottervarumärke, så som Malmöfestivalen och Malmotown, har också möjlighet att ha egna YouTube-kanaler.

Lämna ett svar