Profilbilder att ladda ner

Enligt Malmö stads riktlinjer så ska fackförvaltningars profilbild alltid vara Malmö stads logotyp mot en vit bakgrund. Du kan ladda ner en sådan profilbild här:

Övriga verksamheter ska ha en profilbild som på ett tydligt sätt innehåller Malmö stads logotyp så att det framgår att det är en del av Malmö stads verksamhet. Du kan ta hjälp av din kommunikationsavdelning.

Konton som drivs i tjänsten av enskilda individer kan ha enbart en selfie som profilbild. Det måste då i beskrivningen av kontot tydligt framgå att Malmö stad är avsändare och att personen driver kontot som tjänsteperson.

Konton som drivs av Malmö stad tillsammans med andra organisationer behöver inte ha Malmö stads logotype i profilbilden, men det ska tydligt framgå på kontot vem som är ansvariga för kontot. I övrigt gäller Malmö stads riktlinjer.

Läs mer

Mått för profilbilder och bakgrundsbilder

Lämna ett svar