Om att vara en ambassadör i sociala medier

Det är positivt att Malmö stads medarbetare använder sociala medier, så väl i tjänsten som privatpersoner.

Att vara en ambassadör i det här fallet innebär att du har ett personligt konto i sociala medier som du använder för att skriva om ditt jobb, din arbetsplats eller delar tankar, idéer och erfarenheter inom ditt expertisområde.

Att inspirera andra

Oavsett du vill det eller inte blir du som medarbetare indirekt ambassadör för så väl ditt yrke som din arbetsgivare. Hur du uttrycker dig om jobbet i olika sammanhang, oavsett om det är i sociala medier eller vid andra tillfällen, så ger du ett intryck och kan påverka och inspirera andra. På engelska brukar man därför kalla det för att vara en influencer när man pratar om just ambassadörer i sociala medier.

Ett ambassadörskap kan vara oerhört viktigt ur olika aspekter. Du kan inspirera och influera andra när det gäller så väl att byta jobb eller arbetsgivare, som när någon ska välja yrkesbana och utbildning.

Men det kan också också vara värdefullt för dig själv. Du kan möta andra som också skriver om sitt expertisområde inom samma yrke eller bransch och på så sätt få möjlighet till så väl kompetensutveckling som erfarenhetsutbyte.

I vilken omfattning du vill vara en ambassadör för ditt yrke och/eller din arbetsgivare är så klart upp till dig. Du kan göra det på din fritid. Du kan också göra det under arbetstid som en del av din omvärldsbevakning, kompetensutveckling och utbyte med andra. Du kan göra det i olika kanaler – blogg, Twitter, LinkedIn, Facebook, fysiska möten och nätverk – i en eller flera kanaler. Du kan göra det strukturerat och medvetet. Eller så gör du det mer ad hoc vid behov och infall.

I tjänsten

Du kan välja att ha personliga konton i tjänsten och vara en ambassadör i sociala medier under arbetstid. Du kan vara en ambassadör för din verksamhet, din yrkesroll eller Malmö stad som arbetsgivare. Eller alltihop!

Det kan vara lite klurigt att använda ett privat konto om du vill vara ambassadör i din yrkesroll. Facebook tillåter inte att du har två olika konton men du kan skapa en egen sida som du döper till ditt namn och din yrkesroll, till exempel Rektor Anna.

Ska du vara en ambassadör under arbetstid måste du först stämma av med din chef.

Har du personliga konton som du använder i tjänsten gäller de lagar och regler som finns för myndigheter i sociala medier. Dvs. du måste följa Malmö stads riktlinjer.

Det innebär bland annat att det tydligt måste framgå på kontot att du gör detta i tjänsten och att du jobbar för Malmö stad.

Eftersom du gör det under arbetstid måste du förhålla dig till att du gör det som tjänsteperson, och därmed ska hålla dig saklig och neutral och inte blanda in t.ex. politiska åsikter eller värderingar. Däremot får du så klart gärna skriva om vad du tycker och tänker kring ditt yrkesområde och ditt jobb.

Du får inte göra reklam för andra företag eller organisationer, då vi tjänstepersoner ska hålla oss neutrala och behandla företag och organisationer likvärdigt.

Tar du bilder för att använda på kontona så ska du följa de riktlinjer Malmö stad har kring bildhantering.

På din fritid

Att använda sociala medier för privatbruk är ett utmärkt sätt att testa och lära sig använda sociala medier. Samt att det är ett sätt att öka den egna omvärldskunskapen och få utbyte med andra.

Även när du inte jobbar och använder sociala medier så kommer du med all sannolikhet att förknippas med Malmö stad. Det kan vara bra att tänka på.

Om du använder sociala medier under din fritid för att skriva om ditt jobb och ditt yrke så är du mycket friare i hur du kan uttrycka dig och agera, än om du gör det i tjänsten. På din fritid har du full yttrandefrihet.

Tänk dock på att om du skapar ett eget konto eller egen blogg som inte är i Malmö stads regi så får du inte använda bilder och filmer som tillhör Malmö stad utan att fråga först. Däremot får du givetvis gärna dela och länka till material som finns på Malmö stads sociala mediekonto, bloggar eller webbsidor.

_____________________________

Läs mer

Regler för bild och film i Malmö stad

Lämna ett svar