Malmö stads sida på LinkedIn

Malmö stad har en stadsövergripande LinkedInsida för arbetsgivarvarumärket Malmöstad, som används för att kommunicera om staden, våra yrken och satsningar med syftet att stärka stadens arbetsgivarvarumärke.Denna sida används för att skapa och förmedla värde till de för Malmö stad relevanta yrkesgrupper som använder plattformen, för att öka attraktiviteten för oss som arbetsgivare samt bygga intern stolthet bland våra medarbetare. Genom LinkedIn kan Malmö stad nå ut till kvalificerade kandidater och få dem att ansöka till våra lediga jobb. På sidan publiceras jobbannonser och berättelser från verksamheter.

Den stadsövergripande LinkedInsidan för arbetsgivarvarumärket Malmö stad administreras av en huvudredaktion på stadskontoret och HR-service, samt ett antal redaktörer med representanter från HR och kommunikation i alla stadens förvaltningar. Är du anställd på en förvaltning och har innehåll som du vill ska publiceras på denna sida kan du i första hand kontakta din förvaltnings kommunikations- eller HR-avdelning.

Jag vill bli redaktör på den stadsövergripande LinkedInsidan för arbetsgivarvarumärket Malmö stad

Om du ska arbeta med att kommunicera om Malmö stad som arbetsgivare och våra lediga jobb på den stadsövergripande LinkedInsidan för arbetsgivarvarumärket behöver du bli redaktör för kontot. Det blir du efter att ha gått en utbildning i jobbannonsering och employer branding i sociala medier. Du läser mer om utbildningen på Malmö stads intranät Komin. Utbildningen och redaktörsskapet riktar sig främst till dig som arbetar inom HR och kommunikation i Malmö stad.

Jag vill starta en LinkedInsida för min verksamhet/arbetsområde, hur gör jag?

För den som har ett specifikt intresseområde att kommunicera om till LinkedIns användare, där behovet inte möts av den stadsövergripande sidan för arbetsgivarvarumärket på LinkedIn, kan det vara aktuellt att starta en så kallad showcasesida. En showcasesida är en slags undersida till Malmö stads övergripande sida på LinkedIn, som gör det tydligt för användaren att sidan är en del av Malmö stad, men ger ändå dig utrymme att nischa in dig på ett särskilt område eller mot särskilda målgrupper.

För att lyckas på LinkedIn krävs att du kontinuerligt skapar och publicerar innehåll. LinkedIn rekommenderar att du publicerar minst fem inlägg per vecka för att nå framgång med din sida. En förutsättning för att skapa en showcasesida är därför dels att det finns tillräckligt med innehåll att kommunicera på sidan, dels att det finns tillräckligt med personella resurser för att skapa och publicera innehåll kontinuerligt, samt bevaka och besvara eventuella kommentarer på de inlägg som publiceras.De inlägg som publiceras på sidan ska följa rådande lagstiftning gällande till exempel personuppgiftshantering (GDPR) och tillgänglighet.

Om inte tillräckligt med resurser eller innehåll för en showcasesidafinns, tänk på att du i många fall kan kommunicera via Malmö stads stadsövergripande sida till din tilltänkta målgrupp. Så länge ditt inlägg har en arbetsgivarprofilerande eller arbetsgivarvarumärkesstärkande vinkling får det lov att publiceras iden övergripande sidans flöde. Ett annat alternativ, där det inte finns krav på en arbetsgivarprofilerande vinkling, är att betala för ett sponsrat inlägg (annons) på LinkedIn. Då syns inte inlägget i Malmö stads allmänna flöde, utan visas enbart upp direkt för den målgrupp du väljer att rikta in dig mot.

Vill du veta mer om publicering på den stadsövergripande sidan för arbetsgivarvarumärket Malmö stad, hur du startar en showcasesida eller sponsrar inlägg/skapar annons på LinkedIn kan du kontakta linnea.forssell@malmo.se.

Tekniska frågor, rekommenderade format med mera

I LinkedIns hjälpcenter kan du få hjälp med de flesta frågor som rör LinkedIn. Bland annat finns där användbara guider gällande format och tekniska specifikationer för inlägg. 

Lämna ett svar