Lägg till undertexter och syntolkning på videofilmer

Malmö stads videofilmer ska alltid ha både undertexter och syntolkning. Ett alternativ till undertexten kan bli aktuellt om filmen är helt textbaserad, vilket ju inte är helt ovanligt i sociala medier. Gör du en textbaserad film är vår rekommendation att du låter en speakerröst läsa in det som förmedlas i text. På det sättet kan även en synskadad person ta del av din film.

För kortare filmklipp kan ett alternativ vara att lägga in manus och förklara meningsbärande bilder i själva inläggstexten för då kan ett hjälpmedel, t ex en skärmläsare, läsa upp texten för en synskadad person. 

Skärmdump med stillbild från en videospelare.

Du måste ta höjd för tillgänglighetskraven redan då du planerar din produktion för att få ett lyckat resultat. Tillgängligheten baseras både på hur själva videofilmen är gjord och vilka tillgänglighetsfunktioner som sedan erbjuds.

Malmö stad har särskilda riktlinjer för videoproduktion. Här finns information om dem och handböcker för hur gör dina videor tillgängliga.

Det finns inga tvingande krav på att direktsänd video ska ha undertexter och syntolkning, men det är förstås bra om vi kan erbjuda det när det är aktuellt – till exempel vid samhällsviktig information. Många av de direktsändningar som görs i sociala medier ligger kvar som ett klipp efteråt. Om du publicerar en inspelad direktsändning på hemsidan/intranätet, så har du 14 dagar på dig att tillgänglighetsanpassa den med undertexter och syntolkning. 

Tänk också på att ha bra kontraster i färger på texter och bakgrunder i textplattor. 

Lämna ett svar