Lägg till alternativtext till bilder

Alla bilder som är meningsbärande, alltså har betydelse för innehållet, och andra grafiska element ska ha ett textalternativ (alt-text) som ger de som inte kan se bilder ett alternativ som gör att de kan ta till sig informationen på lika villkor som andra.

Skärmdump som visar bild på vattenkran med alternativ text.
water tap closeup in bathroom

Om bilden har en länk där det inte finns någon länktext ska alternativtexten först beskriva länken och sedan bildens innehåll.

Om bilden enbart är dekorativ ska den ändå ha en alt-text. Den ska dock lämnas tom.

Alternativtexten har betydelse för hur sökmotorer rankar sina sökresultat, alltså hur högt upp i träfflistan när någon söker på ett speciellt ord eller mening något hamnar. Tänk därför noga igenom vilka sökord som ska ingå i din alternativtext. Använd gärna de ord du tror att en person som är intresserad av ämnet skulle söka på.

Skärmdump som visar googles sökresultat på orden park+Malmö.

Lämna ett svar