Lagar & regelverk

Tillgänglighetsredogörelse

Sociala medier i Malmö stad är en handbok för hur  Malmö stad ska arbeta med sociala medier. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur …

Kontraster

All text ska ha tillräckliga kontraster mot bakgrunden. Du kan påverka kontrasten på Instastory, You Tube och i de videor som du beställer eller producerar själv. Kontrasten för vanlig text ska …

Riktlinjer: Det här gäller för ett konto i Malmö stads regi i sociala medier

För att starta ett konto Du ska alltid ha din chefs godkännande för att starta ett konto i sociala medier. Rådgör även med din kommunikationsavdelning. Formulär/Checklista – fyll i och skicka till …

Checklista för sociala medier ur ett juridiskt perspektiv

1. Avtal Har ni gått igenom avtalsvillkoren för de sociala medierna? 2. Interna regler Har ni tagit fram interna regler för bland annat vem som får uttala sig för verksamhetens räkning i sociala …

Frågor och svar om juridik i sociala medier

Här finns svar på frågor som SKL:s jurister har fått från kommuner, landsting och regioner när det gäller sociala medier. SKL:s medlemmar måste ta hänsyn till de särskilda krav som …

Så hanterar du enskilda ärende i sociala medier

Ärendehandläggning mot enskild, i synnerhet sådant som innefattar myndighetsutövning, får inte förekomma i sociala medier. Hänvisa i tillämpliga fall vidare till de kanaler där Malmö stad vanligtvis hanterar enskilda ärende …

Diarieföring och registrering – ska det göras?

Allmänna handlingar och diarieföring När en myndighet har kontakt med utomstående via sociala medier blir det, precis som all annan kommunikation, allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte till någon del är …

Om att arkivera sociala medier

Information från sociala medier får inte sparas långsiktigt på en extern plats (dvs. på t.ex. Facebook och Twitters egna servrar) utan ska överföras i sin helhet eller i urval till …

Gallring och hur man tar bort kränkande inlägg

Det finns ingen tradition av gallring inom sociala medier. (Dock måste inlägg som är kränkande, brottsligt eller liknande tas bort direkt efter det att de har bevarats.) Men om du …

När ett konto stängs ner

Ett konto som inte längre ska användas eller är inaktivt ska avslutas och stängas ner. Är det så att ett konto inte följer Malmö stads riktlinjer kan det också komma …

Regler för bilder

Använda andras bilder Precis som när du publicerar material på webben så gäller upphovsrätten på bilder och filmer även i sociala medier. Kontrollera äktheten i material och se till att du …

Creative Commons

Upphovsrätten gäller alltid. Men ibland kan det vara krångligt att få tag på den personen som har upphovsrätten för verket. Därför skapades CC (creative commons). Genom CC har du redan …

Upphovsrätt gällande sociala medie-logotyper

När du väl skapat ett konto i sociala medier vill du kanske annonsera om att du finns där. Lysande! Men läs först på vad som gäller angående användning av de …

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Nedan riktlinjer är politiskt antagna motsvarande det som idag är demokratiberedningen. Dessa riktlinjer har kompletterats med praktiska riktlinjer som ska följas, läs dessa här >> Detta gäller för ett konto …

SKL: Riktlinjer för närvaro i sociala medier

Det är fritt fram för kommuner, landsting och regioner att twittra och använda andra sociala medier. SKL har tagit fram ett förslag till checklista/riktlinjer för de som vill använda dessa …

E-delegationen: riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas. Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett …

Datainspektionen: Personuppgifter i sociala medier

Allt fler myndigheter och organisationer använder sig av sociala medier. Denna användning kan innebära att personuppgifter behandlas, vilket i sin tur innebär att organisationerna måste se till att följa dataskyddsförordningen, …