Kontohantering

Tillgänglighetsredogörelse

Sociala medier i Malmö stad är en handbok för hur  Malmö stad ska arbeta med sociala medier. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur …

Dialog och debatt i dedikerade konton

Om du är intresserad av att föra dialog eller debatt kring ett visst ämne med Malmöborna via Facebook eller Twitter under en längre period är det bra att göra det …

Syfte — Vad ska huvudkontona användas till?

Malmö stad har huvudkonto på Twitter, Facebook, Instagram och YouTube. Dessa konto är till för hela kommunen och alla dess verksamheter. Malmö stad har även kommunövergripande konton för vårt arbetsgivarvarumärke …

Planeringskalender för huvudkonton

Malmö stads huvudkonto på Facebook ska ses som startsidan på malmo.se. Dvs. där ska information och nyheter som är intressant för en stor del av Malmöborna lyftas. På Facebook fungerar …