Kom igång

Inledning

Denna handbok och de riktlinjer som finns ska fungera som ett bra stöd i ditt arbete med sociala medier. Men det är inte det viktigaste. Det som spelar roll i …

Förutsättningar för att starta ett konto

När du skapar ett konto i sociala medier som medarbetare i Malmö stad ska kontot följa Malmö stads riktlinjer och hanteras på ett professionellt sätt. Innan du startar ett konto är …

Tillgänglighetsredogörelse

Sociala medier i Malmö stad är en handbok för hur  Malmö stad ska arbeta med sociala medier. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur …

Det snabba sättet att lära dig sociala medier

Här är tio snabba, goda råd och tips för hur du bäst ska jobba i sociala medier. Klicka på respektive tips för mer information. 1. Ge ett värde Ta reda på vad …

Ge värde – vad är ditt syfte och mål?

Sociala medier är inget du ska befinna dig i som verksamhet bara för att "man borde", eller för att alla andra gör det. Innan du kliver ut i sociala medier …

Planera – hur ska du arbeta med kontot?

Ansvar och roller Utse alltid någon som är huvudansvarig för att sköta varje konto du/ni skapar. Det betyder inte att det endast är huvudansvarig som ska jobba med kontot men i …

Presentera dig – om att skapa konto

Facebook Du kan inte skapa företagssidor eller vara administratör för företagssidor på Facebook utan att ha ett eget privat Facebook-konto. Facebook tillåter inte att en person har flera konton. Du kan alltså …

Privat, personlig, professionell

Att använda sociala medier som privatperson respektive i yrkesrollen Det är positivt att Malmö stads medarbetare använder sociala medier som privatpersoner. Att använda sociala medier för privatbruk är ett utmärkt sätt …

Vilken social medie-tjänst är bra för vad?

Här är en matris med några av de vanligaste sociala medie-tjänsterna. Tanken är att du ska få en snabb överblick kring vad de olika tjänsterna är, vad de är bra …

Profilbilder att ladda ner

Enligt Malmö stads riktlinjer så ska fackförvaltningars profilbild alltid vara Malmö stads logotyp mot en vit bakgrund. Du kan ladda ner en sådan profilbild här: Twitter 400 x 400 px   …