Inledning

Denna handbok och de riktlinjer som finns ska fungera som ett bra stöd i ditt arbete med sociala medier. Men det är inte det viktigaste. Det som spelar roll i Malmö stads arbete på sociala medier är DU.

Sociala medier är inte en informationskanal. Här gäller andra regler och förhållningssätt. Du är i centrum av den här arenan. Det är vad namnet antyder; en social arena. Här är relationerna i fokus, inte tekniken i första hand. Den hjälper dig bara med att vara social.

Du har huvudrollen

Ingen kommunicerar som du gör. Det är inte tanken att vi alla ska kommunicera på samma sätt heller. Användarna på sociala medier vill inte möta en trist myndighet, de vill inte prata med en stor anonym organisation. De vill prata med personerna bakom Malmö stad, de vill prata med individerna som bygger upp organisationen, som ÄR organisationen. Använd det du upplever är roligt och sätter vikt vid. Din förmåga att uppmuntra kanske, ditt sätt att ge god service, din humor eller din uppriktighet. Våga lyssna på de som är i samma nätverk som du är i. Var inte rädd eller orolig över att du ska göra bort dig eller göra fel. En uppriktig och ärlig inställning är i det allra flesta fallen nödvändig. Och under de förutsättningarna är de flesta relationerna på sociala medier väldigt förlåtande.

Handboken är ett stöd för dig

Den finns för att hjälpa dig när du ska sätta igång med ditt arbete i sociala medier, men också vara ett stöd i lägen då du känner dig osäker. Det är bra att ha läst igenom handboken för att lättare kunna förstå hur Malmö stad tänker. Det är Malmö stad du representerar genom din närvaro på sociala medier.

Att lära sig alla olika tjänster och hur de fungerar är inte så lätt. Vissa tjänster är lättare att använda än andra. I vissa fall är det självklart hur man kartlägger sin målgrupp och dess behov, i andra inte. Men låt dig inte bli nedslagen av det. Det finns alltid hjälp att tillgå om det är något du undrar över. Är du det minsta osäker eller känner att du behöver stöd så kontakta din kommunikationsavdelning.

Malmö stad behöver dig och det du kan bidra med. Kör hårt!

Lämna ett svar