Hashtaggar

Så kallade hashtaggar (#) används framför ord för att kategorisera inlägg. Dessa används i de flesta sociala medier (Twitter, Instagram, TikTok + m.m.) och hashtaggarna blir automatiskt till länkar till andra inlägg med samma hashtag. För att hashtaggarna ska vara tillgängliga ska varje ord som ingår i hashtaggen ha stor bokstav:

#DettaÄrEttBraExempel

#dettaärettdåligtexempel

Använda etablerade hashtags

Ett sätt att få spridning på sina inlägg och nå ut till en viss målgrupp är att använda sig av redan etablerade hashtags, eftersom man då hamnar i ett flöde tillsammans med andra inlägg som berör just det ämnet.

Tänk dock på att hashtagga med ämne som du vill bli associerad med. Som myndighet och tjänstepersoner får vi inte enligt lag premiera eller göra reklam för enskilda privata företag eller näringsidkare. Vi ska alltid vara neutrala. Hashtagga därför inte företag och näringsidkare, då det kan ses som att vi stödjer dem och/eller gör reklam för dem.

Använd taggarna sparsamt och relevant. För många taggar ökar risken för att uppfattas som oseriöst. Ha hellre flytande text än för många hashtaggar.

Skapa egna hashtags

Du kan också skapa egna hashtags för återkommande teman för att det ska vara lätt för användare att följa och söka. Det går också utmärkt att använda samma hashtag i flera olika kanaler. T.ex. skapades hastaggen #mymalmo under Eurovision 2013 där personer kunde dela bilder på Instagram under hashtaggen för att visa upp sitt Malmö för besökare. Hashtaggen har fortsatt användas även efter Eurovison 2013 och den skulle med fördel kunna användas även på t.ex. Twitter och Facebook där personer delar med sig av händelser eller historier som de tycker speglar Malmö.

Det kan vara bra att kolla upp så att den hashtag man tänkt använda inte redan används av någon annan. Detta gör du enkelt genom att söka på den på Instagram och Twitter, eller t.ex. Google.

Det är också bra att ha en kort hashtag. På t.ex. Twitter vill man inte att för många av det begränsade antalet tecken används till en hashtag.

Tänk på att marknadsföra din hashtag om du vill få stor användning och engagemang, samt om det gäller bilder så måste du informera kring vad som gäller – t.ex. om du avser att använda bilderna i något annat sammanhang. Läs mer om upphovsrätt och creative commons.

Lämna ett svar