Färg för att förmedla information

Färg får aldrig vara det enda sättet som du förmedlar information. Ett exempel är diagram. 

Diagram med staplar i olika färger.

Om du använder färg måste du kombinera med text, mönster och/eller grafisk symbol.

Diagram som visar utveckling när det gäller olika brottstyper i prickiga, streckade och helfärgade linjer

Lämna ett svar