Datainspektionen: Personuppgifter i sociala medier

Allt fler myndigheter och organisationer använder sig av sociala medier. Denna användning kan innebära att personuppgifter behandlas, vilket i sin tur innebär att organisationerna måste se till att följa dataskyddsförordningen, GDPR, och, i vissa fall, särskild registerlagstiftning.

Dessa regler gäller enligt GDPR

Det finns tre lagliga grunder Malmö stad kan luta sig mot för att behandla och publicera personuppgifter i form av bilder och filmer i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa är allmänt intresse, samtycke och avtal med den registrerade.

När ska du använda samtycke?

Enligt dataskyddsförordningen måste Malmö stad inhämta samtycke från alla avbildade personer som är identifierbara, såvida bilden eller filmen inte kan behandlas under den rättsliga grunden ”fullgöra en uppgift av allmänt intresse” eller ett avtal finns skrivet. Inhämtar man samtycke från personen i fråga går det bra att behandla och publicera personuppgifter i form av bilder eller filmer.

Det är viktigt att tänka på att en person kan återkalla sitt samtycke och att man då kan behöva ta bort bilderna eller filmerna i de kanaler där man publicerat.

Få koll på vad som gäller

Här får du veta mer om vad en verksamhet som är aktiv på sociala medier ska tänka på för att leva upp till GDPR:

Personuppgifter i sociala medier på datainspektionen.se

Lämna ett svar