Handbok i sociala medier

Funderar du på att starta ett konto i sociala medier? Eller har du kanske redan ett och funderar kring hur du kan blir bättre? Eller har du kanske stött på lite problem och behöver stöd?

Denna handbok ska vara ett stöd för dig i ditt arbete med sociala medier. Från första tanke till vart enda steg under din närvaro i sociala medier. Läs hela eller dyk ner i de delar som är relevanta för just dig.

Vad är sociala medier?

Sociala medier är ett samlande begrepp för webbaserade tjänster som tillåter människor att utbyta information, skapa och publicera eget innehåll och på olika sätt ha kontakt med andra människor och organisationer.

Vid sidan om begreppet sociala medier finns den sociala webben. Här avses webbsidor som tidigare fungerade som rena informationssidor, men där användaren nu har
möjlighet att kommentera, dela till t.ex. Twitter och Facebook, skicka vidare eller på annat sätt interagera med. Plötsligt har webbsidorna gått från informationssidor till faktiska kommunikationssidor.

Ta vara på möjligheten till dialog

Sociala medier är en kanal av många du kan använda i din kommunikationsplanering. Likt övriga kommunikationsinsatser ska det finnas ett tydligt syfte, mål och plan. Inom Malmö stad vill vi vårda våra relationer med användarna och ta vara på möjligheterna till en respektfull dialog. Det innebär regelbundna uppdateringar och snabba svar till användaren. Det gör att det är du som spelar en avgörande roll i Malmö stads arbete i sociala medier.

Kommunikationsavdelningen på stadskontoret har ett samordnade ansvar för en samlad förteckning över kommunens närvaro i sociala medier samt bistår med stöd och rådgivning. Varje förvaltning ansvarar för sina aktiviteter i sociala medier.

Här hittar du den samlade förteckningen över Malmö stads närvaro i sociala medier >> www.malmo.se/socialamedier